Det är snart val och våra politiker använde nu den pågående skogsbrandskrisen som politiskt slagträ. Många är dessutom experter, inköp av brandflyg är lösningen, det är försvarets fel. Regeringen har inte agerat, det är alliansens fel som inte gjorde något. Buden är många.
Men vilken typ av kriser har vi beredskap för? Vad kan vi lära av historien?
Branden på Scandinavian star 1990 och Estonia 1994 är katastrof som etsats sig fast i minnet hos de flesta. Båda gav en debatt om brister i vår beredskap. Tex vid Estnia så deltog totalt 14 helikoptrar från Svenska försvaret. En erfarenhet var att vi hade dåligt med båtar och fartyg att sätta in. Sjöräddningssällskapet reagerade och till följd av detta togs nya båtar fram som kan agera i alla väder, 12 och 20 meter långa. Dessa finns idag efter stora delar av vår kust.  Gällande Scandinavia star så utmynnade det i att specialstyrkor inom räddningstjänsten skapades på några platser i landet, som kunde snabbt vara på plats ute på fartyg med hjälp av sjöräddningshelikoptrar.

Hur ser då beredskapen idag? Om tex M/S Birka på väg till Härnösand med 1600 personer ombord hamnar i sjönöd 10 sjömil utanför Härnön? Sjöräddningssällskapet lämnar kaj i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik med varsin 12 meters båt, detta inom 15 minuter. Sjöfartsverkets helikopter i Umeå lyfter och troligen den i Norrtälje också, efter 15 minuter. Först på palts är SSRS Härnösand, tvåa Umeå Helikoptern.  Vilka övrigt tror ni har jour? Lotsbåten från spikarna har båtsmän på plats, men kan bemannas inom 45 minuter, vill det sig illa så är närmaste kustbevakningsbåt i tjänst i Gävle. Försvaret har inga båtar bemannade. Räddningstjänsten kanske någon tänker, nja i Härnösand har man en 7 meters aluminiumbåt med aktersnurra.  Så det staten på kort varsel kommer att bidra med är sjöräddningshelikoptrar, dessa som vissa politiker nu tycker skall ägna sig åt att släcka skogsbränder. Andra tycker försvaret bör ta över sjöräddningenshelikoptrarna. Anledningen till att Sjöfartsverket har dessa är att FM fråntogs det ansvaret. De sista de hade för civil sjöräddning var Super pumorna. När vi vid ansatsen behövde ambulanshelikoptrar så byggdes dessa om och plötsligt stod FM utan helikopter beredskap när de övade med JAS. Så sjöräddningshelikoptern i Sundsvall flyttades temporärt till Skellefteå för att täck upp för FM, sedan permanent till Umeå. Flytten var alltså inte motiverad av optimal täckning för sjöräddning utan för FM´s behov.


Hur är det då med specialstyrkorna för brand ombord, ja även där har man rustat ner, det brinner ju så sällan på båtar.    

Vilken beredskap har vi om en järnvägsvagn med ammoniak kraschar i centrala Örnkölsvik? När detta hände i Kälarne så tömde man ett område med en radie på 5 km på folk när vagnen bärgades.

Nu är det skogsbränder som är populärt att tycka till om.  Självklart kan vi bli bättre och vi har idag resurser som inte nyttjas. 2004 beslutades det att Fm inte längre skulle ha ett ansvar att ha beredskap för civila olyckor. Man har idag 51 helikoptrar, varav 31 typgodkända för vattenbomba. Av dessa är ca 10 utrustade så de kan göra detta, men man har inte utbildat alla piloter och har ingen beredskap. Ge FM ett ökat anslag så de kan öva denna kunskap och hålla beredskap. Ge dem även uppdraget att hålla beredskap för sjö och fjällräddning. Som en backup för de ordinarie helikoptrarna. Jag har bevakat bränderna i egenskap av fotograf och imponeras av insatserna som görs av olika.Räddningstjänst, Hemvärn, enskilda lantbrukare, Frivilliga resursgruppen, röda korset, privatpersoner. Det mesta som flyg är privata helikoptrar och senaste dagarna också utländska. Men några veckor in i brandsäsongen endast ett fåtal från försvarsmakten. FM skulle kunna vara en snabb resurs även på land om de fick uppdraget. Tex så är tankning av helikoptrar ute i fält en trång sektor. Vid branden i Oringen så tar det en helikopter ca 1 timme att åka till Midlanda att tanka, men med en tankbil på plats några enstaka minuter. Försvaret har gott om tankbilar. Röja brandgator, försvaret har maskiner och kapacitet att förflytta dom. Idag gör hemvärnet stordåd med logistik, transporter, bevaka pumpar, släcka, men även andra delar av försvaret skulle kunna vara en otrolig resurs.

Men för många politiker så heter lösningen just nu att köpa brandflygplan. Vettigare vore att dels se vad vi redan har och som kan nyttjas bättre, vidare bör man se över hela vår beredskap för kriser och katastrofer.